zakład karny wiezienie wyrok kara pozbawienia wolnościCzym jest Zakład Karny?

Zakład Karny różni się tym od aresztu śledczego, że przebywają w nim osoby, u których zapadł prawomocny wyrok w konkretnej sprawie. Odbywając karę pozbawienia wolności należy pamiętać, że skazanemu przysługuje wiele praw w odróżnieniu od tymczasowo aresztowanych.

Osoba skazana ma  prawo do:

  • odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia diety, odzieży, warunków bytowych, pomieszczeń oraz świadczeń zdrowotnych i odpowiednich warunków higienicznych;
  • utrzymywania kontaktu z rodziną i osobami bliskimi;
  • otrzymywania związanego z zatrudnieniem wynagrodzenia
  • kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, a za zgodą dyrektora zakładu karnego do wytwarzania i zbywania wykonanych przedmiotów;
  • korzystania z urządzeń (radio, telewizja), zajęć (np. kulturalnych, sportowych), posiadania książek i prasy
  • kontaktowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem sądowym (art. 42)
  • zapoznawania się z opiniami sporządzonymi przez administrację zakładu karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego decyzji;
  • składania pism/ wniosków/ petycji (np. Służby Więziennej, sędziemu penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich)

Więcej na ten temat znajdziesz w serwisie internetowym zpozdrowieniem.pl