Pieniądze przesyłane osobie osadzonej (wypiska) a komornik. Czyli ile przesłać, żeby nie zabrali?

Opublikowano: 25 marca 2020

Przesyłając środki bliskiej nam osobie, która przebywa w areszcie śledczym czy zakładzie karnym chcemy jej pomóc. Zależy nam, aby przesłane środki choć w małym stopniu umiliły czas spędzony w jednostce penitencjarnej.

Co się dzieje w przypadku, kiedy osadzony/ osadzona ma niezapłacone mandaty, długi i komornika na karku?

Komornik może zająć środki, które są do dyspozycji osoby osadzonej – tak jak to się dzieje w przypadku tradycyjnego konta w banku. Egzekucji komorniczej nie podlegają środki zgromadzone na żelaznej kasie. 

Kwota wolna od potrąceń komorniczych wynosi ok. 510 zł/ miesięcznie. Jeżeli taką kwotę będziecie wysyłać osadzonemu/ osadzonej w jednostce penitencjarnej to komornik nie będzie mógł dokonać egzekucji komorniczej/ zająć środków pieniężnych.

Zobacz również

Co się dzieje z pieniędzmi (wypiska) osadzonego w przypadku transportu do innej jednostki penitencjarnej?
Zdarza się tak, że bliska nam osoba jest przewożona do innego aresztu śledczego lub zakładu...
Więcej
Kto może przesyłać pieniądze osadzonym na wypiskę? Jak często można wysłać pieniądze na wypiskę?
Jeżeli chodzi o przesyłanie funduszy/ środków pieniężnych dla osadzonych – jak to mówią sky is the...
Więcej