Co się dzieje z pieniędzmi (wypiska) osadzonego w przypadku transportu do innej jednostki penitencjarnej?

Opublikowano: 25 marca 2020

Zdarza się tak, że bliska nam osoba jest przewożona do innego aresztu śledczego lub zakładu karnego. Niestety jako rodzina czy bliscy dowiadujemy się o tym po fakcie. Ze względów bezpieczeństwa nie znamy dnia i godziny, kiedy ma odbyć się transport więźnia.

Co w przypadku kiedy osadzony/ osadzona nie wykorzystali wszystkich środków zgromadzonych na wypisce, a dokonuje się transportu osoby osadzonej? Wypiska jest przesyłana za osadzonym. Środki są wysyłane z jednostki, w której obecnie przebywa do nowego miejsca pobytu.

Co w przypadku kiedy osadzony został przewieziony do nowej jednostki, a Państwo przesłali pieniądze na wypiskę do aresztu śledczego/ zakładu karnego, w którym osoba osadzona juz nie przebywa? W takiej sytuacji mamy dwie możliwości. Pierwsza to zwrot Państwa środków przez dział księgowości jednostki penitencjarnej. Druga to przesłanie przez pracowników Służby Więziennej środków do jednostki, do której został przetransportowany.


Więcej na temat wypiski i możliwości pomocy osobą osadzonym znajdziesz w serwisie internetowym

zpozdrowieniem.pl

Zobacz również

Pieniądze przesyłane osobie osadzonej (wypiska) a komornik. Czyli ile przesłać, żeby nie zabrali?
Przesyłając środki bliskiej nam osobie, która przebywa w areszcie śledczym czy zakładzie karnym chcemy jej pomóc....
Więcej
Kto może przesyłać pieniądze osadzonym na wypiskę? Jak często można wysłać pieniądze na wypiskę?
Jeżeli chodzi o przesyłanie funduszy/ środków pieniężnych dla osadzonych – jak to mówią sky is the...
Więcej